Copyright © 2014 by "abulai"  ·  All Rights reserved  · 

Sociologie la SNSPA

De 19 ani există în cadrul Școlii Naționale  
de Studii Politice și Administrative  
specializarea Sociologie, având de aproape  
tot atât timp un program de master în  
Antropologie. De la bun început inițiatorii  
acestui proiect  au dorit ca la SNSPA să se  
constituie un departament de sociologie  
care să dezvolte programe de studii pe baza  
unui concept diferit față de toate celelalte  
programe universitare de sociologie din  
România. Programele noastre universitare,  
de licență, masterat și doctorat sunt  
centrate pe patru axe care dau identitate și  
generează multiple avantaje absolvenților  
noștri. Este vorba de:
Preocuparea centrala pentru pregătirea  
metodologică, cea care asigura în realitate  
profesionalizarea cerută de piața muncii. Avem cele mai  
multe cursuri si activități cu caracter metodologic dintre  
toate departamentele de sociologie din țară.
Focalizarea programelor de studii și a tuturor  
activităților pe dobândirea de competențe practice,  
care sa permită absolvenților noștri sa poată aplica  
cunoștințele teoretice acumulate în activitățile curente  
presupuse de meseria de sociolog. Oferim constant printre  
cele mai bogate si diverse programe de practică și internship  
din țară.
Centrarea programelor de  pregătire pe o viziune  
interdisciplinară. Sociologul poate fi performant pe piața  
muncii și în societate doar dacă are o pregătire deschisa unui  
orizont interdisciplinar consistent. Din acest motiv noi oferim  
studenților noștri o pregătire solidă în domenii conexe  
sociologiei, cum ar fi științele politice, psihologie, comunicare  
si media. relații internaționale.  
Centrarea programelor de  pregătire pe o viziune  
publică. Sociologia în opina noastră se poate dezvolta  
național doar în măsura în care are o dimensiune publică,  
angajată în dezbaterea problemelor sociale. Cei mai mulți  
sociologi care sunt prezenți constant în spațiul public  
românesc sunt profesori din departamentul noastru. 

B-dul Expoziției, 30A
sect. 1
Bucuresti
Sociologie la SNSPA
Departamentul de Sociologie
Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Admiterea la masterul Devianță si ordine socială se  
realizează pe baza unei scrisori de intenție / motivație care  
va trebui să acopere următoarele aspecte:
1. Motivarea opțiunii pentru programul masteral: ce  
anume vă atrage la acest program?
2. Ce așteptări aveți de la cursurile pe care le veți parcurge  
în cadrul programului masteral pentru care optați?
3. Alte interese profesionale şi personale pe care le  
considerați importante în motivarea alegerii dvs.  

       Pentru detalii consultați pagina de Facebook a  
programului de  master:   
https://www.facebook.com/devianta.si.ordine.sociala/  
Scrisoarea de intenție va avea maxim 2 pagini,  
corp 12, Times New Roman, spațiu 1 ½ și va fi  
încărcată pe platforma http://admitere-
masterat.politice.ro/, de pe contul de utilizator  
creat pe platformă.

Prezentarea la interviu este obligatorie pentru  
toţi candidaţii. Interviul va fi centrat pe  
motivația alegerii programului masteral
Psihologie la SNSPA
Descarcă cartea Concepte fundamentale în Sociologie
Admitere 2019
licență
Admitere 2019 Master