DOAR LA NOI
v Poți să îți verifici cunoștințele și competențele înainte de sesiunea de examene de
admitere din vară și chiar cu un an înaintea examenului de admitere.
v Ai două șanse, pentru că noi suntem singurii care organizăm pentru tine două
sesiuni de pretestare.
v Poți opta pentru două specializări (sociologie și psihologie) în ordinea preferată de
tine și poți intra pe locurile bugetate cu a doua opțiune în cazul în care media ta nu
îți asigură un loc bugetat pentru prima opțiune.
v Înscrierea este online, rapidă, sigură și fără birocrație inutilă.
v Toate actele necesare pentru a fi înmatriculat ți le cerem după cele două sesiuni de
pretestare.
v Ești din provincie, facultatea noastră iți oferă locuri de cazare în cămine moderne
SESIUNEA DE EXAMENE 2017
Pentru specializarile: SOCIOLOGIE si PSIHOLOGIE, admiterea în învăţământul universitar de licenţă cursuri cu frecventa (3
ani, 180 credite) se face în două sesiuni de pretestare dupa cum urmeaza:
- Proba1: Interviu, constă în susţinerea unei scrisori de intenţie în faţa comisiei de pretestare şi se notează cu
admis/respins;
-      Proba 2: Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică,
limba română (dupa aceasta nota se va face ierarhizarea). In caz de note egale criteriul de departajare este media generală a
examenului de bacalaureat

Pentru sesiunea de pretestare din aprilie scrisoarea de intenție se susține în fața comisiei de pretestare.
Cei eligibili se vor înmatricula după susţinerea bacalaureatului (cf. Calendarului admiterii), ierarhizarea facandu-se in baza
notei de la una dintre disciplinele examenului de bacalaureat (sociologie,sau psihologie, sau economie, sau matematică, sau
limba română). Cei ne-eligibili vor putea să se înscrie din nou pentru sesiunea din iulie. sau se pot inmatricula pe locurile cu
taxa dacă la una dintre materiile indicate mai sus au cel puţin nota opt.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor si a opţiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la
concurs. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaţilor se face pe specializări. Un candidat poate fi declarat admis pe
locurile fără taxă la o singură specializare.

Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face numai prin concurs de admitere.
SNSPA poate hotărî organizarea unei sesiuni de admitere suplimentare in luna septembrie în situația în care rămân locuri
libere, bugetate sau cu taxă.

Înscrie-te online!
Calendarul admiterii 2017
Sesiunile de pretestare
Pentru anul universitar 2017-2018 se vor desfăşura două sesiuni de pretestare după cum urmează:
- In luna aprilie, sâmbăta 8 aprilie;  pretestarea se organizează în București la sediul SNSPA, bdul Expozitiei , nr. 30A.
- În luna iulie, marti 19 iulie; pretestarea se va desfăşura în București la sediul SNSPA, Bulevardul Expozitiei, nr. 30A.
-    Orice posibilă modificare a datei de desfășurare a interviului în fața comisiei se va anunța cu cel puțin 10 zile înainte.


Înscrierea, participarea la sesiunile de pretestare
Înscrierea la fiecare dintre cele două sesiuni de pretestare se va face electronic după cum urmează:
- 15 februarie-15 aprilie, pentru pretestarea din 16 aprilie  Taxa de înscriere este 150 RON.
- 9 mai- 12 iulie, pentru pretestarea din 13 iulie. Taxa de înscriere este 150 RON.
Candidaţii care se înscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea
examen.
Taxa de admitere se va achitata in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice - zi.

Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare, precum si rezultatele acestora vor fi afisate in timp util pe site-ul FSP.

Candidaţii se vor prezenta la pretestare cu BI/CI si chitanța din care reiese achitarea taxei de înscriere.
Conditii de admitere

Condiții de admitere

Pana la data de 12 iulie, 2017 candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere
(realizata online) urmatoarele:

Pentru specializările/programele de studii Sociologie/Psihologie media generala a examenului de bacalaureat precum si disciplina de
ierarhizare si nota/media acesteia.
candidatii pe locurile speciale (etnie roma sau din Republica Moldova, cu bacalaureatul sustinut in Romania) vor completa campurile
specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util)


Înscrie-te online!
Copyright © 2014 by "abulai"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: secretariat@sociologie-snspa.ro
Admitere
 


Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 16 iulie 2017, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

Dupa acesta data, candidatii declarati admisi, se vor putea inmatricula numai dupa promovarea examenului de  bacalaureat si prezentarea adeverintei/diplomei de bacalaureat (cf. Calendarului admiterii).

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 17, 18, 19 iulie 2017 la secretariatul FSP intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2017 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa;
Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
Certificatul de nastere, copie legalizata;
Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata;
Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";
Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare);
2 fotografii color ¾, recente;
copie CI;
chitanta privind achitarea taxei de admitere;
chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).

IMPORTANT!

Candidatii care nu vor completa pana la data de 12 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).
Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MENCS.
Candidatii declarați respinsi in sesiunea de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.
Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.
Vor fi admisi, fara concurs de admitere, candidatii care au obţinut locurile I, II, III sau mentiuni la olimpiadele nationale de discipline socio-umaniste. Media de ierarhizare, in clasamentul final, este media obtinuta la concursul scolar respectiv. Candidatii vor transmite o copie scanata a diplomei si a rezultatelor obtinute la olimpiada pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro.
Admiterea la facultate a candidatilor care au o diploma de licenta se face numai prin concurs.
In cazul in care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate in sesiunea din iulie 2017 se poate organiza o sesiune de admitere in luna septembrie, care va fi anuntata in timp util.
Înscrie-te online!