DOAR LA NOI
· Ai două șanse, pentru că noi  organizăm pentru tine două sesiuni de admitere în iulie și  
septembrie.
· Poți participa la amândouă și vom lua în calcul nota cea mai mare pe care o să o obții.
· Poți opta pentru mai multe programe de master în ordinea preferată de tine.
· Înscrierea este online, rapidă, sigură și fără birocrație inutilă.
· Ești din provincie, facultatea noastră iți oferă locuri de cazare în cămine moderne
Înscrie-te online!


Admitere
Master
MASTER SOCIOLOGIE APLICATĂ  - DEVIANȚĂ SI ORDINE SOCIALĂ
Programul urmărește profesionalizarea dumneavoastră în domeniul cercetării devianței sociale, în problematica instituțiilor de control social, în analiza activităților instituțiilor implicate în combaterea corupției și a criminalității.

Veți urma cursuri precum:  Politici și strategii anticorupție; Delicvența juvenilă și politici publice de prevenție; Metodologia studiului de caz în cercetarea infracționalității majore; Sociologie juridică; Management public: Teorii sociologice contemporane asupra devianței; Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante; Cultura devianței în Penitenciare
Înscrie-te online!
Pentru anul universitar 2018-2019 sesiunea de admitere se va organiza pentru toate  
programele de master ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, in luna iulie 2017.
In situatia in care raman locuri neocupate, se va organiza o noua sesiune de admitere  
in luna septembrie 2018. Informatiile vor fi afisate in timp util.
Perioada de înscriere: 7 mai - 8 iulie 2018.
Perioada de inmatriculare: Imediat dupa afișarea rezultatelor  
Candidaţii care au obţinut la concursul de admitere o notă peste șase sunt declaraţi  
admişi.
În funcţie de numărul de locuri alocat facultăţii noastre se vor stabili, în ordinea  
ierarhiei notelor, locurile bugetate. Orientativ, în anii anteriori, fiecare program de  
master a avut în jur de 15 locuri bugetate.
Înscrierea se face exclusiv online. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV  
si o scrisoare de motivatie, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare  
program în parte.

Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format Word sau PDF:
Un Curriculum Vitae
Scrisoarea de motivatie
 
Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de admitere (150 RON)  
(Veţi completa numărul şi seria chitanţei într-o rubrică a formularului online).
În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia  
locurilor subvenţionate de la buget.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.

Pentru înmatricularea dumneavoastră (luna iulie) vor fi necesare următoarele acte:
fisa de inscriere;
diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original;
declaraţie pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii de masterat pe  
locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
certificat de naştere în copie legalizată;
certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă  
este cazul;
adeverinţa medicală;
două fotografii 3/4
chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
chitanta de plata a taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei.

Detaliile platii:
numele si prenumele candidatului
taxa inscriere la examenul de admitere FSP
SNSPA-Facultatea de Stiinte Politice
Bdul Expozitiei, nr 30A, sectorul 1, Bucuresti
Cont bancar: RO85BRDE445SV18989114450 - BRD Victoria
Cod fiscal - 9510194

Depunerea diplomei de licenţă în original este obligatorie pentru candidaţii care  
optează pentru un loc subvenţionat de la bugetul de stat.
Candidaţii care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri  
subvenţionate de la buget se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.
Perioada de înscriere pentru admiterea la master - sesiunea vară: 9 mai - 7 iulie.
Perioada de înscriere pentru admiterea la master - sesiunea toamnă: 1 august - 22  
septembrie.