Vintilă Mihăilescu
Este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Sociologie din Şcoala Naţională de Studii  
Politice şi Administrative. Absolvent în 1974 al Facultăţii de Psihologie din Universitatea Bucureşti,  
obţine în 1993 titlul de Doctor în Psihologie cu teza „Ungureni şi pămînteni. O analiză etnopsihologică”.  
Între 1979 şi 1990 a desfăşurat activitate de cercetare la Centrul de Cercetări Antropologice din  
Bucureşti. În 1990 înfiinţează Societatea de Antropologie Culturală din România (SACR), al cărei  
preşedinte a fost între 1994 şi 2000. Din 1998 este colaborator permanent al revistei Dilema Veche. Între  
2005 şi 2010 a fost director general al Muzeului Ţăranului Român. A fost profesor invitat la numeroase  
universităţi şi centre de studii avansate din Canada, Franţa, Belgia, Italia, Elveţia, Austria, Germania,  
Bulgaria şi Ungaria. Domeniile sale actuale de interes sunt: comunităţi rurale, antropologia cotidianului,  
cultură materială şi istoria şi teoria antropologiei. Cursuri susţinute la SNSPA: Introducere în  
antropologie (licenţă şi master), Comunităţi sociale, Cultură materială. Dintre lucrările sale menţionăm:  
Fascinaţia diferenţei, Paideia, Bucureşti, 1999, Svakodnevica nije vise ono sti je bila Biblioteka XX Vek,  
Beograd, 2002, Socio-hai-hui prin arhipelagul România, Polirom, Iaşi, 2006, Antropologie. Cinci  
introduceri, Polirom, Iaşi, 2007, Sfîrşitul jocului. România celor 20 de ani, Curtea veche, Bucureşti,  
2010, Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică, Polirom, Iasi, 2013,  
Povestea maidanezului Leuţu. Despre noua ordine domestică şi criza omului, Cartier, Chişinău, 2013. De  
asemenea, a coordonat, singur sau în colaborare, numeroase volume precum: En/Quaite d'identité,  
Civilisations, Vol. XLII, Nr. 2, 1993, ROMANIA - La construction d'une nation, Ethnologie Française,  
1995 (178 pagini), Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania, Paideia, Bucureşti, 2002, Studying Peoples in the  
People’s Democracies (II) Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Halle Studies in the  
Anthropology of Eurasia, Vol. 8, Max Planck Institute for Social Anthropology, 2008, Cotidianul văzut de  
aproape. Etnografii urbane, Polirom, Iaşi, 2010, Etre ou ne pas être balkanique, Civilisations, vol. 60,  
no. 2, 2012. În 2006 a fost decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios, în  
rang de Cavaler iar în 2007 cu Ordinul Meritul Cultural, în rang de Mare Ofiţer.

Vladimir Pasti
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii  
Politice şi Administrative.este titularul cursurilor de Sociologie politică, Sociologia tranziţiei, Analiză  
politică, Sociologie generală, Metode de cercetare. Deţine o vastă experienţă de cercetare în domeniile:  
tineret, muncă şi relaţii industriale, politică şi relaţii politice, organizaţii, tranziţie şi dezvoltare,  
privatizare, sărăcie, administraţie, relaţii internaţionale. A fost Cercetător Principal la ICCV (1990-1991),  
Director General, INSOMAR (1999-2000), Director General, Institutul pentru Studii ale Dezvoltării  
(2000-2004). Alte activităţi profesionale: Consilier al primului ministru (1990, 2001-2004), Consilier al  
Preşedintelui României (1990-1991), Vice-preşedinte Fundaţia „Un viitor pentru România” (1995-1997),  
Redactor şef ziarul „Bursa”, director ziarul „Curentul” (1997-1999). Este autorul a peste 50 de articole  
ştiinţifice publicate în România, Grecia, Irlanda, Franţa, Polonia, Japonia, al unor materiale prezentate la  
conferinţe internaţionale desfăşurate în: România, Rusia, Germania, Belgia, Franţa, Polonia, Japonia,  
Ungaria, Bulgaria, Finlanda, Statele Unite. Între organizatori: BIRD, OECD, Japan Forum for  
International Relations - Tokyo, The Club of Rome, Project on Ethnic Relations, Center for Stategic and  
International Studies - Washington, Comisia UE, UNDP-România, UNICEF-România, SNSPA şi alte  
universităţi româneşti. Este autorul a numeroase cărţi şi volume în domeniile: democratizării, dezvoltării  
sociale, sociologiei tranziţiei, sociologiei politice: „România în tranziţie. Căderea în Viitor” (1995), „The  
Challenges of Transition” (1997), „România - Starea de fapt” (cu M. Miroiu şi C. Codiţă) (1997),  
„Învăţământul românesc azi” (co-author) (1998), „Sărăcia în România” (co-autor) (1999), „Un deceniu de  
tranziţie” (co-autor) (2000) „Capitalismul postcomunist românesc” (co-autor) (2000), „România  
Capitalistă. Clişee şi realităţi” (2002), „Ultima inegalitate” (2003), „Managing the Transition to  
Democracy”, (cu Vasile Secăreş) (2003), „Sociologie Politică” (2004), „Noul capitalism românesc” (2006),  
„O nouă provocare: dezvoltarea socială” (ed: C. Zamfir, L.Stoica) (2006).
Mihaela Vlăsceanu
Este profesor universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Din 2005 este rector al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. Din 2001 este conducător de doctorat (specializarea sociologie) la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti. În 1983 obţine titlul de Doctor în Ştiinţe Politice cu teza  „Analiza empirică a cauzalităţii sociale”. Domeniile sale de specializare sunt: metodologia analizei cauzale, teoria organizaţiilor; sociologia organizaţiilor şi conducerii, management organizaţional, studiul organizaţiilor nonprofit şi al managementului acestora, dinamica sectorului voluntar din România. Cursuri susţinute: Sociologie industrială, Sociologia organizaţiilor, Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Teoria organizaţiilor,  Societatea civilă şi sectorul non-profit, Managementul organizaţiilor non-profit, Management organizaţional şi relaţii umane. A participat la programe şi proiecte internaţionale în domeniile: politici publice, guvernare şi administraţie locală, învăţământul superior în România, cercetare socială. Este autoarea volumelor: „Conştiinţă şi cauzalitate” (1985), „Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii” (1993),  „Sectorul nonprofit. Contexte, organizare, conducere” (1996), „Organizaţiile şi cultura organizării” (1999), „Managementul carierei. Să învăţăm să ne construim o carieră” (2002), „Organizaţii şi comportament organizaţional” (2003), „Organizaţia: proiectare şi schimbare” (2005). Este co-autor al volumelor: „Naţionalitatea maghiară în România” (1976), „Structuri, strategii şi performanţe în învăţământ” (1989), „Dicţionar de Sociologie” (1993), „Dicţionar de Politici Sociale” (2002). Este autoarea a numeroase studii şi articole publicate în reviste de specialitate dintre care amintim: Revista de referate, recenzii şi sinteze, Viitorul Social, Revista de Cercetări Sociale, Revista de Psihologie Organizaţională, Revista Română de drept comunitar. Este membră a Comisiei de ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi membră a Asociaţiei Sociologilor din România. În 1993 a fost distinsă cu premiul Academiei Române (domeniul sociologie) pentru monografia „Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii”.
Alfred Bulai   CV
Este conferenţiar universitar doctor, directorul  Departamentului de Sociologie din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. În 1996 obţine titlul de Doctor în Sociologie la Universitatea Bucureşti. Activităţile sale ştiinţifice şi didactice vizează domeniile: cercetare socială cantitativă şi calitativă, comunicare publică şi socială, evaluare campanii si activităţi de comunicare, auditare şi analiză a programelor de cercetare, sociologie electorală, politici publice, diagnoză instituţională, training şi pregătire în domeniile specificate. În ultimii cincisprezece ani a susţinut cursuri şi seminarii pentru disciplinele Metodologia cercetării sociologice, Sociologie generală, Sociologia comunicaţiilor, Concepte fundamentale în sociologie, Comunicare socială, Introducere în politicile publice, Analiză electorală şi marketing politic, Focus grup, Sociologie vizuală. Cele mai importante lucrări publicate: “Mecanisme electorale ale societăţii româneşti” (1999), “Focus grupul în investigaţia socială - Metode de cercetare calitativă” (2000), “Societatea reală” (2007), Concepte fundamentale în sociologie (2009), Sociologia și cotidianul (2008), precum și romanele "8539" (2003) și Scriitorii (2012). A colaborat, în calitate de coordonator şi/sau coautor la realizarea lucrărilor: „Dicţionar de Sociologie” (1993), „Sondajul de opinie” (1997), "Analiza şi evaluarea politicilor publice" (suport de curs, 2000), "Ghid de eficientizare a activităţilor desfăşurate în administraţia publică locală" (2001), "Aspecte ale finanţării globale a universităţilor" (2001), "Manifest pentru o universitate antreprenorială" (2002). Reconstrucție instituțională și birocrație publică în România (2009). În ultimii ani a participat la realizarea a peste 20 de programe de cercetare, în calitate de director de program sau de coordonator al unora dintre componentele programelor. Între 2006 și 2009 a fost Preşedinte al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Guvernului României. Este membru internațional al American Sociological Associations (ASA).
Cătălin Augustin Stoica
Este conferențiar universitar doctor la Catedra de Sociologie, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. În 2005 obţine titlul de Doctor în Sociologie la Universitatea Stanford din SUA, unde a fost şi lector asociat în perioada 2000-2005. La Facultatea de Ştiinţe Politice este titular de curs al disciplinelor Stratificare şi inegalităţi sociale, Mobilitate şi migraţie, Statistică socială avansată, Antropologie economică. Este autorul a peste 15 articole, dintre care 8 publicate în reviste cotate ISI. Printre cele mai importante studii publicate se numără: “‘Our Martyrs of 1989 Did not Die for This!’: Political Capitalism in Post-Communist Romania” (2012),  “Old Habits Die Hard? An Exploratory Analysis of Communist-era Social Ties in Post-Communist Romania” (2012), “Faţetele multiple ale nemulţumirii populare: o schiţă sociologică a protestelor in Piaţa Universităţii din ianuarie 2012” (2012),   “Once Upon a Time There Was a Big Party: The Social Origins of the Romanian Communist Party” (2005,2006), “From Good Communists to Even Better Capitalists? Entrepreneurial Pathways in Post-Socialist Romania” (2004), “Re-Membering Romania: Contested Memories and Empty Pedestals” (2004), “Romania’s Failed Attempt at a Revolutionary Myth: Performances and Rituals of Degradation in Ceausescus’ Trial” (1999). Alături de Vintilă Mihăilescu a coordonat volumul “Iarna vrajbei noastre: Protestele din Romania, ianuarie-februarie 2012”. Este coautor al Manualului de Sociologie pentru clasa a XI-a (2006).Din 2007 este Director general al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională (CURS).
Marius Pieleanu
Marius Pieleanu este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Stiinţe Politice, Catedra de Sociologie din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi Director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă din cadrul aceleiaşi facultăţi. Îşi începe activitatea didactică şi de cercetare în 1992, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, secţia Asistenţă Socială. În 1993 realizează un stagiu de specializare în asistarea post-penală şi în reforma administrativă a sistemului penitenciar la Maastricht, în Olanda. În 1996 devine doctor în sociologie la Universitatea Bucureşti, cu teza "Devianţa socială şi consumul de alcool în România anilor ’90”. În prezent este titular de curs al disciplinelor: Managementul organizaţiilor, Devianţă şi control social, Asistenţă socială, Sociologia organizaţiilor, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice. În 1999 publică volumul de autor “Devianţa socială şi consumul de alcool în România anilor ‘90”. A participat de asemenea, în calitate de co-autor sau coordonator ştiinţific, la realizarea unor lucrări precum: “Valori democratice şi respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiei” (1995), “Statul de drept şi strategia relaţiei poliţie-comunitate” (1995), “Respectarea drepturilor omului şi combaterea fenomenului criminalităţii din România” (1997), “Manual de sociologie pentru clasa a-XI-a” (2006). Din 1990 este membru al Asociaţiei Sociologilor din România.
Aurelian Muntean
Este lector universitar asociat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Catedra de Sociologie. Intre octombrie 2001 si Septembrie 2007 a fost doctorand în stiinţe politice la SNSPA. Din Octombrie 2007 este doctorand in sociologie la Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, cu teza: „Neocorporatism in post-communist Romania”, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Vintila Mihailescu.  La Facultatea de Ştiinţe Politice predă trei cursuri si seminariile aferente: Sociologia Grupurilor de Interese (in semestrul 2); Statistica Sociala (in semestrul 1); Statistica Sociala Avansata (in semestrul 2) şi conduce seminarul de Politici Comparate (in semestrul 1). A urmat programe de studiu în Ungaria la Central European University si Open Society Institute (2000-2001, 2003, 2004, 2005-2006) şi SUA (University of Michigan, Ann Arbor in 2002; si Woodrow Wilson Center for Scholars, Washington D.C. 2004-2005). A coordonat si a participat la realizarea unor proiecte de cercetare finanţate de Comisia Europeană (Programul Cadru 5 si 6), Fundaţia pentru o Societate Deschisă, PNUD România, CNCSIS, Ambasada SUA la Bucureşti, Open Society Institute Budapesta. A publicat în reviste de specialitate din ţară şi străinătate (Journal for the Study of Religion and Ideologies, Romanian Journal of Society and Politics, Dilema veche), în volumele “Studii de comportament politic” (2001), “UNDP Annual Early Warning Report” (2002), “Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe” (2003), Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the Central and Eastern European Countries (2004) si How to Teach Political Science? Experience of Young University Teachers (2005). Din 2003 este membru al American Political Science Association şi membru al Societăţii Române de Ştiinţe Politice, membru al European Political Science Network, iar din 2005 membru al Southern Political Science Association. Interesele lui de cercetare sint in domeniile: sindicate, relatia biserica stat, democratizare si politici comparate.Pentru mai multe detalii si materiale pentru cursurile pe care le preda la SNSPA puteti vizita pagina lui de internet:  http://www.policy.hu/muntean/
Roxana Cuciumeanu
Este licențiată în Științe Politice și Sociologie (Facultatea de Științe Politice, SNSPA București, 1999 - 2003), cu studii masterale în Construcție politică și management electoral (2004-2005, Facultatea de Științe Politice, SNSPA). În perioada 2009-2012 urmează cursurile școlii doctorale din cadrul SNSPA (cu un stagiu doctoral la Université Victor Segalen, Bordeaux 2, Département d’Anthropologie Sociale), obținând titlul de doctor în Sociologie, cu teza ”Orașul între reflectare și (re)construcție în filmele de actualitate românești (1960-1989)”, sub coordonarea profesorului Vintilă Mihăilescu. Principalele domenii de competență: Sociologie vizuală, Sociologia artei, Studii de film, Metode de cercetare calitative în științele sociale, Metodologii vizuale în cercetarea calitativă, Comunicare socială, Sociologie urbană. Din 2013 este lect. univ. dr. la Facultatea de Științe Politice (SNSPA), Departamentul de Sociologie, unde ține cursuri și seminarii la disciplinele: Sociologie vizuală, Sociologia filmului, Comunicare socială, Focus grup, Seminar de cercetare. În perioada 2009-2013 a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA Bucureşti, unde a desfăşurat activităţi seminariale la disciplinele Comunicare socială, Focus grup, Sociologie publică şi jurnalism, Marketing politic şi guvernamental. Între 2006-2008 a fost consilier personal în cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale, Guvernul României, unde a participat la activităţi de proiectare și coordonare de cercetări sociologice, membră în echipele de coordonare a campaniilor de comunicare publică. Alte activităţi profesionale: coordonarea activităţilor de practică sociologică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat, organizarea şi coordonarea activităţilor de cercetare din cadrul programului Cartografierea socială a Bucureştiului  (2010-2012); participarea la organizarea a peste 20 de evenimente cu vizibilitate publică în perioada 2009-2013, în cadrul Catedrei de Sociologie, Facultatea de Științe Politice (dezbateri, mese rotunde, simpozioane, colocvii, seminarii interdisciplinare, sesiuni de comunicări științifice); participarea la realizarea de filme documentare (”Balul Țiganilor” , 2012, în calitate de asistent producție și documentarist (filmul a participat în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar de la Sibiu, 15-21 octombrie 2012) şi ”Bucureștiul fierbinte”, 2012, film care documentează evenimentele de protest din ianuarie-februarie 2012 din București); publicarea de articole în revista Cultura. Publicații ”Representations of the City in Romanian Post-Communist Cinema. Case Study: ”Schimb valutar” (”Exchange”) by Nicolae Mărgineanu, 2008”. 2011. Pp. 313-326 în Der Donauraum. Cultural Changes in Central and South East Europe after 1989, editat de Heidemarie Uhl și Wolfgang Müller-Funk. 50. Jahrgang. 3-4/2010. Viena: Böhlau Verlag. ”București. Prezența trecutului recent: traiectorii reprezentaționale și configurații valorice în cultura urbană” în Societatea Reală, Nr. 2/2010. http://societateareala.com/subpage7.html ”Birocrații și cultura politică”. 2009. Pp. 147-185 în Reconstrucție instituțională și birocrație publică în România, coordonator Alfred Bulai. București: Fundația Societatea Reală. Date de contact: roxana.cuciumeanu@gmail.com
Cătălina Roșca
Este lector universitar doctor în psihologie în Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Este psiholog și are un master în domeniul resurselor umane, urmat în cadrul SNSPA. În anul 2012 obține titlul de Doctor în Psihologie la Universitatea București, cu teza ”Dimensiuni, influențe și determinări ale inteligenței emoționale asupra leadership-ului transformațional - carismatic”. Activitatea sa didactica începe din anul universitar 2012-2013, în cadrul Facultății de Științe Politice, predând cursurile și seminariile de psihologia personalității, psihologia sănătății. În următorul an universitar a susținut cursul și seminarul de ”Formare profesională, training și coaching” din cadrul programului de master ”Sănătate Ocupațională și Performanță în Organizații” de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București. Interesele sale științifice vizează domeniul psihologiei organizaționale, sociale și a psihologiei sănătății. Pe parcursul experienței sale profesionale, Cătălina Roșca a vizat preponderent aria psihologiei organizaționale, activând atât în organizații cu capital privat, în special în cadrul unor companii multinaționale de consultanță, în calitate de consultant și trainer în domeniul capitalului uman, familiarizându-se cu mediul business românesc, cunoscând astfel industrii variate (ex. automotive, retail, horeca, FMCG, petrol și gaze etc.). De asemenea, din 2008 a participat în calitate de expert în diferite proiecte de consultanță și training pentru instituții publice din România. Deține o bogată experiență în derularea proiectelor finanțate UE. Are experiență de lucru în mediul non-profit, activând în domeniul ONG-urilor. Expertiza sa acoperă recrutarea și selecția personalului, evaluarea capitalului uman, consiliere și orientare în carieră, training, managementul performanței, managementul talentului. Are abilități în dezvoltare organizațională, comportament și consiliere organizațională, leadership și inteligența emoțională. Țelul ei este să împărtășească studenților săi experiența sa profesională și să participe la îndrumarea lor, atât din punct de vedere științific și educațional, cât și din punct de vedere al orientării și pregătirii profesionale.
Departamentul de Sociologie
Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Bogdan Iancu
Bogdan Iancu este lector universitar doctor la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. În 2011 a obținut titlul de doctor în antropologie și etnologie la Universita degli Studi di Perugia. A participat la stagii de pregătire şi cercetare la Université Libre de Bruxelles , Paris-X Nanterre, Universita degli Studi di Perugia, Swedish Biodiversity Centre - Uppsala. A participat la cercetări de teren finanţate prin CNCSIS, AFCN, ANCS - Wallonie Bruxelles International.
Este autor si editor al unor volume de specialitate precum “Dobrogea. Identități și crize” (coord. Paideia 2009), “Prima mea călătorie în străinătate” (coord. Art. 2010), “Noi culturi. Noi antropologii” - Lucrările celei de-a VII-a conferințe anuale a Societății de Antropologie Culturală din România (coord. împreună cu Vintilă Mihăilescu şi Monica Stroe. Humanitas. 2012), “La masă cu oamenii Deltei. O cartografiere a practicilor gastronomice(coord. împreună cu Monica Stroe. Coresi. 2012), “The Material Culture (Re)Turn in Anthropology: Promises and Dead-ends” (coord. Humanitas. 2013).
Este membru al consiliului de conducere al Societăţii de Antropologie Socială şi Culturală (SASC) şi organizator al conferinţei naţionale anuale a SASC din 2009, membru al European Association of Social Anthropologists (EASA), membru al American Anthropological Association (AAA).

Monica Stroe
Monica Stroe a absolvit un master în Nationalism Studies la Central European University Budapesta și este doctor în sociologie din 2012. A beneficiat de burse și stagii de formare la Goldsmiths College (University of London), Universitatea din Perugia (Italia), Universite Libre Bruxelles, Observatoire des Politiques Culturelles Grenoble, Universitatea din Trieste (Italia). Are o experiență de cercetare de peste 6 ani și este specializată în studii despre alimentație, politici și practici agricole, cultură, relații etnice și consum. Din 2009 participă la coordonarea cercetărilor colective de teren din cadrul Masterului de antropologie și începând cu 2011 predă cursuri de antropologie și sociologie (Antropologia alimentației, Sociologia consumului, Seminar de cercetare). Ultima publicație colectivă a masteranzilor pe care a coordonat-o este „La masă cu oamenii Deltei. O cartografiere a practicilor gastronomice” (București: Ed. Coresi 2012, împreună cu Bogdan Iancu). Interesele sale recente de cercetare sunt artizanatul alimentar, agricultura de subzistență, reconfigurarea pastoralismului, activismul agricol și politicile peisajului.

B-dul Expoziției 30A
Bucuresti
www.sociologie-snspa.ro
Bogdan Bucur
Bogdan Bucur este lector universitar doctor la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe  
Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Este  
licențiat în Științe politice (SNSPA) și Drept (Universitatea din București). A absolvit programul masteral  
de Istoria ideilor și mentalităților (Facultatea de Istorie, Universitatea din București) și este doctor în  
Sociologie (Universitatea din București) cu teza Manifestările politico-administrative în cercetările  
monografice ale Școlii Sociologice de la București. Este titularul seminarului de Concepte fundamentale  
în sociologie (anul I, licență) și al cursurilor Școala Monografică de la București (anul III, licență) și  
Istorie și gândire socială în România (anul I, master). Principalele domenii de cercetare științifică sau  
de interes academic sunt istoria sociologiei românești(cu precădere, Școala Sociologică de la București,  
fondată și condusă de acad. Dimitrie Gusti, între 1918-1948) și sociologia istorică românească(cu  
precădere, fenomenele sociale complexe subsecvente îndelungatului proces de tranziție și modernizare a  
României, din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul veacului al XX-lea).  
Printre lucrările publicate de Bogdan Bucur amintim următoarele: „Devălmășia valahă (1716-1828): o  
istorie anarhică a spațiului românesc” (Paralela 45, Pitești, 2008); „O privire critică asupra «ruinei»  
economice și a «decăderii» politice a marii boierimi în prima modernitate” (Sociologie Românească,  
2011, vol. 9, no. 2, pp. 3-27); „Insights into the Politico-Administrative Dimension of Interwar Romania.  
A Perspective of the Gustian Monographic Sociology” (Styles of Communication, 2011, vol. 3, no. 1, pp. 5-
25); „Budgetary Austerity Measures Taken by Romania during the Great Recession of 1929-1933 and  
Reflected in the Specialized Press of the Time” (The Roumanian Journal of Journalism and  
Communication, 2011, vol. 6, no. 3, pp. 34-41); „Fagaras Country Small Boyars from the Perspective of  
Historical Sociology. Case Study: Dragus Village” (Social Space and Its Actors: International Colloquium  
of Social Science, 2011, vol. 5, no. 1, pp. 13-25); „The Bucharest School of Sociology and the Failure of the  
Interwar Community Development Project” (Bulletin of the Transilvania University of Brașov, 2013, vol.  
6, no. 2, pp. 93-104); „Manifestările politico-administrative în cercetările monografice ale Școlii  
Sociologice de la București” (În Zece teme de nișă în explorările tinerilor sociologi, coordonatori:  
Dumitru Sandu și Ioana-Alexandra Rusu, Editura Trei, București, 2013, pp. 81-96). În cadrul  
Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din Cancelaria Primului Ministru, Bogdan Bucur  
implementează sau coordonează proiectele de evaluare a impactului social al politicilor publice, actelor  
normative sau strategiilor guvernamentale inițiate de Guvernul României în diverse domenii de  
activitate, precum administrația publică, sistemul sanitar, comunitățile românești din diaspora, piața  
muncii, învățământul preuniversitar și universitar, dezvoltarea mediului rural și altele.