De ce studiem  
psihologia?

Ce ne motivează pe noi, oamenii? Cine  
suntem, ce putem să fim, cum putem  
să ne dezvoltăm? Cum anticipăm  
comportamentele umane? Psihologia  
studiază, în esență, procesele mentale  
și conduita umană pe parcursul  
întregii vieții.  
Pe scurt, psihologia este știința care  
studiază psihicul uman. Este una  
dintre ariile științifice cele mai  
captivante, interesante și în continuă  
dezvoltare. Studiază percepții,  
gânduri, emoții și acțiuni umane, care  
apar din copilărie până la bătrânețe,  
precum  și studiul fenomenelor  
psihosociale de grup în organizații.  
Metodele în psihologie diferă, de la  
experimentul de laborator, teste de  
performanță, teste proiective și  
inventare de personalitate până la  
investigații pe teren, iar studiile pe  
care le propune pleacă de la cercetări  
asupra structurii și funcționării  
creierului până la analize aplicative  
ale conflictelor, pulsiunilor,  
tendințelor și tulburărilor psihice.
Abordarea noastră este una holistică:  
pe de-o parte, vom examina  
componentele neurologice ale  
creierului, pe de altă parte vom studia  
grupurile mici și modul în care unele  
circumstanțe pot cauza  
comportamente diferite.
Oferta noastră de studiu:
Departamentul de Psiho-Sociologie din cadrul SNSPA oferă  
absolvenților de liceu posibilitatea de a studia programul de  
licență în Psihologie. Planul de învățământ este structurat astfel  
incât să îndeplinească nevoile studenților, care sunt interesați  
de a obține licența în psihologie: de la studenți care doresc să se  
angajeze după absolvirea facultății, la studenți care vor să  
urmeze studii post-universitare în psihologie sau domenii  
conexe, până la studenți care au un interes general față de  
psihologie, fiind deja absolvenți de studii superioare.
Pagina oficială a Departamentului de Sociologie și Psihologie
Nota pe care o obțineți în cadrul  
examenului de licență pentru ”
Proiectul de cercetare” poate fi  
echivalată ca notă de admitere la  
master, în măsura în care doriți acest  
lucru. În caz contrar admiterea se  
bazează pe elaborarea și susținerea  
unei lucrări de 5-8 pagini. (vedeți  
detalii pe pagina de admitere master)

Atenție chiar dacă doriți echivalarea  
notei este obligatoriu să vă înscrieți pe  
pagina admitere master FSP.

Atenție Facilitate admitere master pentru absolvenții FSP
Departamentul de Sociologie
Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Obiective de învățare
Programul de licență în Psihologie asigură  
pregătirea studenților pentru a urma o carieră  
post-universitare în domeniu. Având în  
vedere că domeniul de licență are o acoperire  
largă, studenții sunt încurajați să exploreze  
propriile lor interese precum și intersecții ale  
psihologiei cu alte discipline, cum ar fi  
sociologie, educație, management,  
administrație, comunicare etc. Iată câteva  
obiective principale ale programului de  
licență:  
· asimilarea de cunoștințe fundamentale,  
care definesc domeniul psihologiei;  
· dobândirea de cunoștințe din sfera  
disciplinelor specifice  ale sub-
domeniilor psihologiei (de exemplu:  
neuropsihologice, clinice, sociale,  
culturale, organizaționale,  
educaționale);
· însușirea și dezvoltarea abilitatilor de  
comunicare orală și scrisă specifice  
disciplinelor studiate;
· asimilarea și dezvoltarea abilitatilor de  
gândire analitică inclusiv de  
autoanaliză, specifice psihologiei;
· însușirea și dezvoltarea competențelor  
experențiale și aplicative relevante în  
domeniul psihologiei;  
· dobândirea înțelegerii diferențelor  
individuale și a diversității;
· înțelegerea și interiorizarea eticii și  
deontologiei profesionale, precum  și  
dobândirea gradului de apreciere a  
responsabilității  socialea  activităților  
aferente acestui domeniu.
Mediul de învățare
Departamentul de psiho-sociologie este  
alcătuit din personal didactic, expert în ariile  
disciplinelor pe care le predau, cu pregătire  
atât în domeniile teoretice, cât și  cele practice  
ale Psihologiei.
Ne propunem să dezvoltăm un mediu de  
învățare bazat pe colaborare și să încurajăm  
abordarea experiențială de învățare. Dorim ca  
studenții noștri să participe activ în proiectele  
de cercetare și în activitățile întreprinse în  
cadrul facultății, atât pentru a-și dezvolta  
abilități analitice , cât și pe cele de comunicare  
și relaționare, care sunt cruciale în dezvoltarea  
personală și profesională.
Cadrele didactice din cadrul SNSPA abordează  
o varietate de metode de predare și învățare,  
de la prelegere, la cursuri și seminarii cu  
aplicabilitate practică, care includ joc de rol,  
studii de caz, exerciții în grup, dezbateri etc.,  
pentru a permite studenților să își însușească și  
să-și dezvolte abilități transferabile, precum:  
lucrul în echipă, gândire critică, abilități de  
prezentare etc.
Astfel, oferim studenților condiții excelente pe  
care să-și fundamenteze o viitoare carieră în  
psihologie și posibilitatea de a alege  o gamă  
largă de opțiuni profesionale.
Cursuri  
Cursurile din cadrul programului de licență ”Psihologie”  
se derulează pe parcursul a trei ani de studiu, care se  
desfășoară astfel:

Primul an de studiu este dedicat ariilor fundamentale  
ale psihologiei, precum și o introducere în disciplinele  
care vor fi aprofundate în anul II și III. În acest prim an,  
studenții vor studia discipline precum: fundamentele  
psihologiei, psihologia personalității, istoria psihologiei,  
psihologie socială, psihologia dezvoltării,  
neuropsihologie, metode de cercetare în psihologie etc.

Al doilea an de studiu conține cursuri de inițiere în ariile  
majore ale psihologiei: psihologie organizațională,  
psihologie clinică, psihopatologie, psihologia sănătății,  
psihodiagnostic, psihoterapie, informatică în psihologie  
etc.

În cel de-al treilea an de studiu, studenții pot opta  
pentru domeniul psihologiei în care doresc să se  
specializeze. În acest sens, ei își pot alege opționalele pe  
care doresc să le urmeze, având deja experiența anilor  
de studiu anteriori.  Ei pot selecta discipline precum:  
psiho-dinamica grupurilor, consiliere și dezvoltare  
vocațională, managementul resurselor umane, consiliere  
organizațională și coaching, psihologia și consilierea  
familiei, antropologie etc.
Oportunități de carieră

Absolvenții de psihologie din cadrul SNSPA sunt bine pregătiți pentru o gamă variată de  
oportunități pe piața muncii și opțiuni pentru studii post-universitare. Pe parcursul  
programului de licență, studenții își dezvoltă abilitățile de rezolvare de probleme, lucru în  
echipă, abilități de comunicare și prezentare, pe care angajatorii le caută. De asemenea,   
cursurile oferite le creează un mediu propice studenților de a-și însuși și dezvolta abilități  
metodologice,  practice și de analiză care constituie o bază excelentă pentru absolvenții care  
sunt interesați să lucreze atât în domeniul psihologiei, cât și în domenii adiacente: sociologie,  
publicitate, marketing, management, educație, consultanță, sport etc.  

Cursuri online


Pentru cei care doresc o carieră în psihologie, aceștia pot opta să urmeze cursuri  
post-universitare și să urmeze o rută profesională în arii cum ar fi:                                                                                                                                                                        

Ø Psihologie socială și publică
Ø Psihologie organizațională
Ø Psihologie educațională și a cercetării
Ø Consiliere vocațională
Ø Consiliere psihologică
Ø Psihologie clinica
Ø Psihoterapie
Ø Psihologie militară
Ø Psihologie judiciară
Ø Psihologia sportului

B-dul Expoziției 30A
Bucuresti
www.sociologie-snspa.ro
Copyright © 2014 by "abulai"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: secretariat@sociologie-snspa.ro